O fundacji


Fundacja pod nazwą „Fundacja OD NOWA” z siedzibą w Kleczewie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Pietrow zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotr Chojnacki, Aleksander Chojnacki, Piotr Łaźniak Spółka Cywilna w Koninie dnia 24 września 2014 r., repertorium A nr 10962/2014.


Aktualności PozostałeProjekty Pozostałe


Struktura Organizacyjna


Darczyńcy / Sympatycy Wszyscy

Kontakt

Fundacja Od Nowa

ul. Poznańska 29

62-540 Kleczew

tel. 667 951 678

ciwiskoninwiśniowa@gmail.com

Formularz kontaktowy